ZCV KEISTAD

Van de Voorzitter (medio 2015)

Hallo Vossenjagers, ondanks dat de meesten mij wel kennen heb ik besloten om mij toch even officieel voor te stellen. Ik ben Niels Meijer en als De Brullendemuis al een jaar of 17 lid van ZCV Keistad.

Al sinds een paar jaar deel ik lief en leed met Miriam, die destijds de naam Lady Speedy gebruikte, met wie ik naast onze kuitenkluiver Swiffer ook 2 zoons, Stan en Lloyd, alle gekkigheden van het leven probeer bij te brengen.

Toen wij kennismaakten met vossenjagen hadden wij standaard een 27MC radio in de auto en vingen op een mooie lentedag een piepsignaal op. Wij hadden wel al eens van het fenomeen vossenjagen gehoord, maar hoe het spelletje werkte was ons nog onbekend. Met de antenne rechts achterop het dak en zonder externe meter zijn wij gaan proberen om bij deze vos te komen. Hoe wij het toen gedaan hebben weet ik niet meer maar wij kwamen uit op het industrieterrein in Amerongen. Kort daarna ben ik lid geworden van ZCV Keistad en gaan rijden onder de naam Speed Devil.

Omdat ik merkte dat het rijden van nachtjachten die toen nog met 8 of 9 vossen waren mij, mede door mijn lange werkdagen door de weeks, te lang waren, heb ik aangegeven dat ik bij dergelijke jachten wel vos wilde staan, zodoende ben ik in het voorjaar van 2001 vos gaan staan op een veel besproken plaats op de Utrechtse Heuvelrug in mijn mooie woonplaats Leersum. Na enige tijd is mij ook gevraagd om toe te treden aan het (toen nog 7 koppige) bestuur van onze vereniging, zodoende ben ik geruime tijd algemeen bestuurslid geweest tot nu bijna 3 jaar terug. Door het vertrek van Fieke uit het bestuur kwam de functie van Penningmeester vrij die ik over een periode van 2 jaar met plezier uitgevoerd heb.

In de loop van 2014 werd het voor medeoprichter Pierre duidelijk dat hij na 25 jaar voorzitter van ZCV Keistad te zijn de voorzittershamer wilde overdragen, er werd in een vroeg stadium gevraagd of dat een taak zou zijn die mij aanspreekt. Na goed overleg met andere (bestuurs-)leden heb ik mij al snel beschikbaar gesteld voor deze functie, welke ik na de algemene ledenvergadering in oktober per 1 januari 2015 bekleed. Ik kan het niet nalaten om Pierre te bedanken voor alle energie die hij de afgelopen 25 jaar in de vereniging gestoken heeft. Hij zal zich als vos en medewerker van de VC blijven inzetten, maar is geen algemeen of dagelijks bestuurslid meer. In de functie van voorzitter zal ik ongetwijfeld nog veel moeten leren, als er adviezen zijn hoor ik die natuurlijk erg graag.

Voor mij is het vossenjagen een leuke activiteit die in mijn ogen niet verloren mag gaan, ik vind het dan ook leuk als er naast de stabiele groep vaste rijders zo nu en dan mensen om de hoek komen kijken die via via van het fenomeen vossenjagen gehoord hebben. Maak mensen dan ook bekend met vossenjagen, ook ik heb mensen in mijn omgeving die geen idee hebben waar ik het over heb, tot er een globale uitleg komt en mensen zeggen “dat is grappig”. Ook dan is het nog moeilijk om mensen aan ons spelletje te laten beginnen, maar als je het niet verteld....

Het kilometersysteem wat wij bij ZCV Keistad al van meet af aan hanteren is voor mij een belangrijk onderdeel van het spelletje, met als misschien wel als belangrijkste spelregel dat men zich aan de regels van de wegenverkeerswet dient te houden. De VC van onze vereniging houdt hier dan ook steevast rekening mee bij het uitzetten van de ritten, een vos zal dus niet op een plaats staan waar men met de auto niet mag komen, wel kunnen zij grenzen opzoeken. Het voordeel is dat er nog steeds moeilijke plekken uitgezocht kunnen worden, maar dat de tijdsdruk slechts in enkele gevallen een bijkomende factor is.

Wat wel een nieuw “probleem” vormt zijn de oprukkende milieuzones, zoals die in Utrecht al van kracht is. Deze zorgt ervoor dat onze dieselende medemensen die met een auto van voor 2001 rijden niet meer door het centrum van Utrecht mogen rijden. Hierover is met het bestuur en medewerkers nadrukkelijk gesproken dat de kortste route niet door of strak langs deze zone mag lopen, er moet een zogenaamde veiligheidsmarge gehanteerd worden. Kortom, een gezonde uitdaging aan de VC.

Als voorzitter zal ik zeker blijven proberen om in mijn volle agenda tijd te maken om zelf ook de gezellligheidsvossen op de zaterdag en zondagavonden uit te peilen, echter is bij de laatst genoemde wel belangrijk dat deze niet te gek ver van Amersfoort afstaat, simpelweg omdat onze kinderen de volgende dag weer fris en fruitig op school moeten zitten.

Ik ben als kersverse voorzitter trots op ZCV Keistad en haar (bestuurs-)leden, ik zet hier bewust bestuurs- tussen haakjes, want ik realiseer mij heel goed dat het heel belangrijk is om een degelijk bestuur voor een vereniging te hebben, maar zonder leden die van de vereniging gebruik maken, kunnen wij wel leuk het bestuur lopen uit te hangen, maar dat is dan zinloos.

Laten wij met zijn allen trots en zuinig zijn op onze mooie vereniging, dan kunnen wij nog lange tijd onze hobby uitvoeren!
Als er mensen zijn die vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Groeten,
Niels Meijer
Voorzitter ZCV Keistad